Lediga anställningar

Spara favorit

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

Befattning Diarienummer Ort Sista ansökningsdag
Universitetslektor i företagsekonomi, inr. marknadsföring/organisation MIUN 2018/595 Sundsvall 180605
Universitetslektor i idrottsvetenskap, inr. idrottsfysiologi och nutrition MIUN 2018/644 Östersund 180522
Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap och coaching MIUN 2018/643 Östersund 180522
Universitetslektor idrottsvetenskap, inriktning fysisk aktivitet och hälsa MIUN 2018/642 Östersund 180522
Universitetslektor i matematikdidaktik MIUN 2018/479 Sundsvall 180520
Professor i miljövetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning MIUN 2018/519 Östersund 180815
Professor i miljöteknik MIUN 2018/520 Östersund 180815
Universitetsadjunkt i samhällskunskap MIUN 2018/543 Sundsvall 180520
Fakultetshandläggare, vikariat MIUN 2018/836 Östersund 180509
Universitetsadjunkt i miljövetenskap MIUN 2018/762 Östersund 180518
Universitetslektor/Universitetsadjunkt i sociologi MIUN 2018/821 Sundsvall 180513
Universitetslektor i sociologi MIUN 2018/820 Östersund 180513
Universitetsadjunkt i sociologi MIUN 2018/819 Östersund 180513
Doktorand i maskinteknik – Effektivitet i rörelser inom sport MIUN 2018/785 Östersund 180512
Doktorand i maskinteknik – Energianvändning och biomekanik inom idrott MIUN 2018/784 Östersund 180512
Två doktorander med inriktning digitalisering MIUN 2018/783 Sundsvall 180512
Två universitetsadjunkter/universitetslektorer, 60 %, i idrottsvetenskap MIUN 2018/802 Östersund 180512
Doktorand i historia med litteraturdidaktisk inriktning MIUN 2018/768 Sundsvall 180507
Forskare i elektronik inom inbyggda smarta kameror MIUN 2018/761 Sundsvall 180506
Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inr.redovisning och ekonomistyrning MIUN 2018/773 Sundsvall 180604
Professor i historia MIUN 2018/633 Sundsvall 180603
Universitetslektor i nationalekonomi MIUN 2018/469 Östersund 180430
Universitetslektor i nationalekonomi MIUN 2018/469 Sundsvall 180430

Mittuniversitetets anställningsordning

Föreliggande anställningsordning fastställer på ett övergripande plan målen för rekrytering av lärare vid Mittuniversitetet, reglerar ur ett myndighetsperspektiv beslutsbefogenheter inom organisationen i detta hänseende samt anger, med stöd av de bilagda handläggningsordningarna, rutiner för hantering av anställningsärenden vid lärosätet.

Anställningsordning 2013/1282Lyssna